วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ


รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

สี่เหลียมจัตุรัส

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ

รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า